Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Trung Kiên
Trên 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Phu Thai Town - Kim Thanh District - Hai Duong province. Ha Noi Office: 48 To Huu Str, Tu Liem Dist, Ha Noi