Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Dvkt Tàu Thủy Việt Hàn
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Dvkt Tàu Thủy Việt Hàn
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Dvkt Tàu Thủy Việt Hàn
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Dvkt Tàu Thủy Việt Hàn
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Tầng 2, Số 4 phố Chính Kinh, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội