Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 157-159 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh (Tầng trệt - Toàn Nhà Hữu Hồng)