Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka
10 triệu - 15 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Phòng HCNS công ty Cổ phần tập đoàn Hanaka - Khu Công Nghiệp Hanaka - Từ Sơn - Bắc Ninh