Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông Á.
5 triệu - 7 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông Á.
10 triệu - 15 triệu Quảng Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông Á.
5 triệu - 7 triệu Quảng Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Tràng Bạch – Xã Hoàng Quế – Huyện Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh.