Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko
5 triệu - 7 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko
7 triệu - 10 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko
7 triệu - 10 triệu Thái Nguyên
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko
5 triệu - 7 triệu Nghệ An
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko
7 triệu - 10 triệu Lạng Sơn
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko
7 triệu - 10 triệu Hưng Yên
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko
7 triệu - 10 triệu Nghệ An
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko
7 triệu - 10 triệu Quảng Ngãi
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko
7 triệu - 10 triệu Phú Thọ
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko
7 triệu - 10 triệu Quảng Ngãi
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko
5 triệu - 7 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko
7 triệu - 10 triệu Quảng Ngãi
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko
5 triệu - 7 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko
7 triệu - 10 triệu Nam Định
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko
7 triệu - 10 triệu Lai Châu
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko
7 triệu - 10 triệu Hà Tĩnh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko
15 triệu - 20 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko
7 triệu - 10 triệu Ninh Bình
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dekko
Thỏa thuận Khánh Hòa
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô 2-4-5, Khu CN Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương , Quận Bắc Từ Liêm , Hà Nội , Việt Nam