Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Công Nghệ Nhựa Pha Lê
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Công Nghệ Nhựa Pha Lê
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Công Nghệ Nhựa Pha Lê
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Công Nghệ Nhựa Pha Lê
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Công Nghệ Nhựa Pha Lê
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Công Nghệ Nhựa Pha Lê
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Công Nghệ Nhựa Pha Lê
7 triệu - 10 triệu Nghệ An
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Tầng 8, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội