Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất & Thương Mại Bình Dung
5 triệu - 7 triệu Hải Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất & Thương Mại Bình Dung
7 triệu - 10 triệu Hải Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Khu 4, phường Cẩm thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương