Công ty cổ phần phát triển Truyền thông Văn hóa Việt Nam

Quy mô công ty: 20 - 50 nhân viên
Website: https://www.facebook.com/hashtag/vnccdmedia?__eep__=6&__cft__[0]=AZVj0ttxDsDoW6tJkc9wmvX0Q-0Md-XlHekYYZuXFaN6NcEcASdlypqDOk4J57hn2MMXN_5PfJM3XbOPhqgxlsAvAOg2BQ68Kpto5ToZ_tmG1c9DCFJ1Ywx2DB7PDNKF6B7ASg_-37ueazT6BfESqytHHSpLvNSxx3rswyVUTJ5oZxpUztE_u06Zv0LRYF
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Truyền Thông Văn Hóa Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 37/143 Trung Kính