công ty cổ phần ô tô kim thanh

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
0Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: 6 đường 3/2, phường 15, quận 11