3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần May Klw Việt Nam
Thỏa thuận Vĩnh Phúc
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần May Klw Việt Nam
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần May Klw Việt Nam
20 triệu - 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Khu 9-Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc