Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Ligentia Việt Nam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Ligentia Việt Nam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Ligentia Việt Nam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Floor 8, Phuong Nam Building, 157 Vo Thi Sau Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam