Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Nhà máy Nhựa đô thành tỉnh lộ 8 Ấp 12 Tân thành đông, củ chi.