1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Kính Xuân Vụ
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Xóm Giang, Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội