Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Dkra Việt Nam (Dkra Vietnam)
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Dkra Việt Nam (Dkra Vietnam)
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Dkra Việt Nam (Dkra Vietnam)
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Dkra Việt Nam (Dkra Vietnam)
Trên 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Dkra Việt Nam (Dkra Vietnam)
15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 63-67 An Điềm, Phường 10, Quận 05, Thành phố Hồ Chí Minh