công ty cổ phần đầu tư jeil vina

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Jeil Vina
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Jeil Vina
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Ba Huyện, Khắc Niệm