1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Code88 Company Limited
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Floor 6 - C.T Plaza, 60A Truong Son Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC.