3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Huy Hùng
5 triệu - 7 triệu Khánh Hòa
Ứng tuyển ngay
Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Huy Hùng
5 triệu - 7 triệu Khánh Hòa
Ứng tuyển ngay
Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Huy Hùng
5 triệu - 7 triệu Khánh Hòa
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: số 6 Chung Cư CT3, KDT VCN Phước Hải, TP Nha Trang