cơ khí phu sơn

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cơ Khí Phu Sơn
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Khu công nghiệp quất động