ck media

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Ck Media
5 triệu - 7 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 397 Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng