3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

C & K Components (Hk) Ltd
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
C & K Components (Hk) Ltd
Thỏa thuận Hưng Yên
Ứng tuyển ngay
C & K Components (Hk) Ltd
Thỏa thuận Hưng Yên
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Ha Village, Trung Hung Town, Yen My Country, Hung Yen Province, Vietnam