Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

C & J Clark International Limited
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
C & J Clark International Limited
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
C & J Clark International Limited
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 10th Floor, TNR Tower 180-192 Nguyen Cong Tru street, Nguyen Thai Binh ward, District 1