Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Australis Aquaculture Vietnam Limited
5 triệu - 7 triệu Khánh Hòa
Ứng tuyển ngay
Australis Aquaculture Vietnam Limited
5 triệu - 7 triệu Khánh Hòa
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Group 5 – Dong Hoa, Ninh Hai Ward, Ninh Hoa Town, Khanh Hoa Province, Vietnam; Rep Office: 14A Le Chan, Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam