Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Asia Shine Trading & Services Company Ltd.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Asia Shine Trading & Services Company Ltd.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Asia Shine Trading & Services Company Ltd.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Asia Shine Trading & Services Company Ltd.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Asia Shine Trading & Services Company Ltd.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Asia Shine Trading & Services Company Ltd.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Asia Shine Trading & Services Company Ltd.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Asia Shine Trading & Services Company Ltd.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Asia Shine Trading & Services Company Ltd.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Asia Shine Trading & Services Company Ltd.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Asia Shine Trading & Services Company Ltd.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Asia Shine Trading & Services Company Ltd.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Asia Shine Trading & Services Company Ltd.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Asia Shine Trading & Services Company Ltd.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Asia Shine Trading & Services Company Ltd.
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Asia Shine Trading & Services Company Ltd.
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Asia Shine Trading & Services Company Ltd.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 353C Nguyen Trong Tuyen, Ward 01 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh , Việt Nam