an fdi manufacturing company

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

An Fdi Manufacturing Company
20 triệu - 30 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: VSIP Hai Phong, Thuy Nguyen Dist., Dinh Vu