amiga restaurant

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Amiga Restaurant
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 73 HOÀNG VĂN THÁI, PHƯỜNG TÂN PHÚ, QUẬN 7, TP.HCM