a 100% fdi enterprise in hai phong

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

A 100% Fdi Enterprise In Hai Phong
10 triệu - 15 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: VSIP, Thủy Nguyên, Hải Phòng